Zakład pogrzebowy 24h

Nasza oferta to nie tylko kompleksowe usługi pogrzebowe, kremacyjne i cmentarne, ale również szeroki asortyment akcesoriów funeralnych.

Zapewniamy:

 • transport ciała z miejsca śmierci 24/7; 
 • własną chłodnię; - własne kaplice/salki pożegnalne (Ochota, Praga Północ); 
 • karawany seryjnie wyposażone w sprzęt nagłaśniający;
 • załatwienie formalności urzędowych w Urzędzie Stanu Cywilnego, ZUS, KRUS, MSWiA, WBE; 
 • załatwienie formalności pogrzebowych w imieniu i zgodnie z życzeniem klienta; 
 • organizację i obsługę pogrzebu dopasowaną do możliwości finansowych klienta;
 • wykwalifikowany zespół doradców, tanatologów i florystów;
 • kompleksowe usługi pośmiertne (zabezpieczenie, kosmetyka, balsamacja, rekonstrukcja powypadkowa, usługę ubrania);
 • organizację i obsługę kremacji;
 • przewóz uczestników pogrzebu autokarem lub busem;
 • publikację nekrologów w prasie i internecie;
 • oprawę muzyczną (np. przenośne nagłośnienie z muzyką elektroniczną, skrzypce, trąbkę);
 • oprawę fotograficzną (np. fotoreportaż z pogrzebu w albumie);
 • oprawę szczególną (np. ekspozycję odznaczeń i osiągnięć osoby zmarłej);
 • dodatkową oprawę multimedialną (np. projektor czy telebim z nagraniem i relacją na żywo);
 • możliwość skorzystania z namiotów żałobnych;
 • organizację i obsługę ekshumacji, przewóz szczątków do rodzinnych grobowców;
 • przygotowanie dokumentacji i zaplombowanie urny do przewozu prochów poza granicę;
 • całoroczną opiekę nad rodzinnym grobem (np. mycie nagrobków i grobowców, pielęgnacja mogił ziemnych – formowanie obrzeżem kompozytowym i wypełnienie kamykami ozdobnymi, ułożenie rocznicowych kwiatów, zapalenie lampek);
 • wybór trumien: drewnianych, fornirowanych, metalizowanych, kremacyjnych, dziecięcych, ekshumacyjnych;
 • wybór urn: metalowych (w tym hermetycznych, przeznaczonych do przewozu poza granice Polski), miedzianych i mosiężnych, drewnianych, kompozytowych, konglomeratowych, z brązu i szklanych;
 • wybór krzyży, tablic, klepsydr i obrazków pamiątkowych;
 • wybór garderoby pogrzebowej i dewocjonaliów;
 • wybór kompozycji kwiatowych: stroików na trumny i urny, wiązanek i wieńców pogrzebowych z naszej pracowni florystycznej, także on-line: www.wieniecwarszawa.pl;   

PIERWSZE KROKI W OBLICZU ŚMIERCI
Śmierć kogoś bliskiego, niesie za sobą nie tylko ogromne cierpienie i żal ale również wzbudza niepokój i bezradność wobec zaistniałej sytuacji. Pojawiające się wątpliwości co zrobić z ciałem osoby zmarłej, komu powierzyć przygotowanie ceremonii pogrzebowej, czy wykonanie toalety pośmiertnej, a także wiele innych kwestii odnośnie cmentarza, grobu, oprawy uroczystości, dla wielu osób są niejasne.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze do podjęcia kroki. Proszę pamiętać, że procedura postępowania w wypadku stwierdzenia zgonu zależy zarówno od miejsca jak i okoliczności śmierci.


SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ

Mobilny doradca wspomoże we wszystkich sprawach związanych z pogrzebem.

Mobilne biuro Pogrzebowe w Twoim domu lub innym wskazanym, dogodnym dla Ciebie punkcie Warszawy i okolic.

Masz pytania? Zadzwoń:
Tel. 504 044 418

PIERWSZE KROKI W OBLICZU ŚMIERCI

Kiedy najbliżsi odchodzą w domu. 

Proszę zawiadomić rejonową przychodnię lekarską jeżeli zgon nastąpił w ciągu dnia lub dyżurującą nocną pomoc lekarską jeżeli zgon nastąpił w nocy (w zależności od dzielnicy/miejscowości zamieszkania). Na miejsce przyjedzie lekarz, który wystawi dokument potwierdzający zgon (karta zgonu). Proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo, czy karta posiada pieczątkę nagłówkową i imienną osoby wypisującej dokument. W przypadku błędów lub braków będziecie Państwo musieli jeździć i dokonywać korekty w karcie zgonu (tej czynności nie można zlecić zakładowi pogrzebowemu).

Proszę powiadomić Zakład Pogrzebowy Jakubisiak o śmierci bliskiej osoby (tel. 24h 22 435 73 26). Na miejsce przyjadą nasi doświadczeni pracownicy, odbiorą i przewiozą ciało do chłodni. Jeżeli czujecie się państwo na siłach, podczas oczekiwania na przedstawicieli zakładu pogrzebowego, można przygotować ubranie dla osoby zmarłej i również je przekazać. Nie jest to konieczność, ubranie można dostarczyć do biura zakładu pogrzebowego przy załatwianiu formalności, jak również zakupić odpowiedni zestaw na miejscu. Pracownicy Zakładu odpowiedzą na Państwa pytania i poinformują o dalszych krokach.     

Z kartą zgonu udajecie się Państwo do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości w której nastąpił zgon, urzędnik zabiera dwie pierwsze strony karty zgonu, trzecią (przeznaczoną dla administracji cmentarza) uzupełnia i oddaje Państwu. Proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały uzupełnione prawidłowo. Czynność rejestracji i wyrobienia aktu zgonu można zlecić Zakładowi Pogrzebowemu Jakubisiak. Spis wymaganych dokumentów do załatwienia wszelkich spraw pogrzebowych znajduje się na dole strony.

Kiedy najbliżsi odchodzą w hospicjum lub domu opieki. 

W celu uniknięcia niepotrzebnych komplikacji, czy działania w ostatniej chwili już zawczasu warto zgłosić personelowi hospicjum lub domu opieki konieczność poinformowania Zakładu Jakubisiak w przypadku śmierci osoby bliskiej. Z reguły personel placówki uprzedza o takiej konieczności, jednakże z doświadczenia wiemy, że nie zawsze, wtedy możecie Państwo zostać narażeni na dodatkowe koszty, gdyż odebranie ciała osoby zmarłej może zostać zlecone zakładowi który nie został przez Państwa wybrany. Proszę zawiadomić Zakład Pogrzebowy, że został upoważniony do odbioru osoby bliskiej w przypadku jej śmierci.    

Kiedy nastąpi śmierć, lekarz w hospicjum lub w domu opieki wystawi dokument zgonu. Musicie Państwo udać się na miejsce aby otrzymać kartę zgonu. Podczas odbioru dokumentu proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo, czy karta posiada pieczątkę nagłówkową i imienną osoby wypisującej kartę. W przypadku błędów lub braków będziecie Państwo musieli jeździć i dokonywać korekty w karcie zgonu (tej czynności nie można zlecić zakładowi pogrzebowemu).    

Z kartą zgonu udajecie się Państwo do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości w której nastąpił zgon, urzędnik zabiera dwie pierwsze strony karty zgonu, trzecią (przeznaczoną dla administracji cmentarza) uzupełnia i oddaje Państwu. Proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały uzupełnione prawidłowo. Czynność rejestracji i wyrobienia aktu zgonu można zlecić Zakładowi Pogrzebowemu Jakubisiak. Spis wymaganych dokumentów do załatwienia wszelkich spraw pogrzebowych znajduje się na dole strony.

Kiedy najbliżsi odchodzą w szpitalu. 

Kiedy śmierć następuje w szpitalu, personel postępuje zgodnie z obowiązującą procedurą. Szpital ma obowiązek zapewnić przechowanie osoby zmarłej w chłodni. Zostaną Państwo powiadomieni i poproszeni o przyjazd w celu dopełnienia formalności i odebrania karty zgonu. Proszę zgłosić się do lekarza oddziału na którym nastąpił zgon.     

Proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo, czy karta posiada pieczątkę nagłówkową i imienną osoby wypisującej dokument. W przypadku błędów lub braków będziecie Państwo musieli jeździć i dokonywać korekty w karcie zgonu (tej czynności nie można zlecić zakładowi pogrzebowemu).     

Z kartą zgonu udajecie się Państwo do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości w której nastąpił zgon, urzędnik zabiera dwie pierwsze strony karty zgonu, trzecią (przeznaczoną dla administracji cmentarza) uzupełnia i oddaje Państwu. Proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały uzupełnione prawidłowo. Spis wymaganych dokumentów do załatwienia wszelkich spraw pogrzebowych znajduje się na dole strony.    

Proszę pamiętać, że macie Państwo prawo przekazać przygotowanie osoby zmarłej do pogrzebu lub kremacji zakładowi pogrzebowemu, można to zrobić na pierwszej wizycie w biurze zakładu.

Kiedy najbliżsi odchodzą  w miejscu publicznym lub tragicznych okolicznościach. 

O takim fakcie zostaniecie Państwo powiadomieni przez upoważnione służby (Policja, Pogotowie) i zobowiązani do przybycia na miejsce zdarzenia. Jeżeli nie zachodzą przesłanki iż do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, to Państwo decydujecie który zakład pogrzebowy zajmie się osobą zmarłą, proszę dzwonić pod numer (tel. 24h 22 435 73 26). Na miejscu zdarzenia lekarz wystawi dokument dotyczący zgonu.     

Proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały wpisane prawidłowo, czy karta posiada pieczątkę nagłówkową i imienną osoby wypisującej dokument. W przypadku błędów lub braków będziecie Państwo musieli jeździć i dokonywać korekty w karcie zgonu (tej czynności nie można zlecić zakładowi pogrzebowemu).    

W przypadku niewyjaśnionych okoliczności zabraniem osoby zmarłej zajmują się służby o czym również zostaniecie Państwo powiadomieni. W przypadku Warszawy będzie to Zakład Medycyny Sądowej z ul. Oczki, aby rozpocząć formalności i przygotowania do pogrzebu należy zaczekać na wydanie przez Prokuraturę zgody na wydanie i pochowanie osoby zmarłej. Po uzyskaniu zgody Prokuratora zgłaszacie się Państwo do ZMS aby odebrać kartę zgonu (zgoda Prokuratora będzie konieczna do odbioru osoby zmarłej z kostnicy).    

Z kartą zgonu udajecie się Państwo do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości w której nastąpił zgon, urzędnik zabiera dwie pierwsze strony karty zgonu, trzecią (przeznaczoną dla administracji cmentarza) uzupełnia i oddaje Państwu. Proszę sprawdzić czy wszystkie dane zostały uzupełnione prawidłowo. Spis wymaganych dokumentów do załatwienia wszelkich spraw pogrzebowych znajduje się poniżej.

Darmowe konsultacje

Zmarł ktoś bliski i nie wiesz od czego zacząć i jak załatwić potrzebne formalności, potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń: 504 044 418 Twój osobisty doradca przyjedzie i zajmie się wszystkim.

SPIS DOKUMENTÓW

Spis dokumentów z którymi należy zgłosić się do zakładu pogrzebowego:
Karta zgonu – dokument wystawiany przez lekarza stwierdzającego zgon lub osobę do tego upoważnioną, podmiot przeprowadzający sekcję – ten dokument rodzina załatwia osobiście.
Akt zgonu – dokument wystawiany przez Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości na terenie której nastąpił zgon – (rejestrację zgonu i wyrobienie aktu zgonu można zlecić zakładowi pogrzebowemu).Dowód osobisty osoby zmarłej
Dowód osobisty członka rodziny załatwiającego formalności pogrzebowe.

Jeżeli zakład ma zająć się formalnościami w ZUS, KRUS, MSWiA, WBE w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego konieczne będą dodatkowo: - legitymacja emeryta – rencisty właściwego organu emerytalnego z którego pobierane było świadczenie; - akty cywilne (urodzenia lub małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska) potwierdzające pokrewieństwo osoby załatwiającej wobec osoby zmarłej. 
 
Przychodząc do zakładu pogrzebowego w celu dopełnienia formalności warto pamiętać o przyniesieniu ubrania dla osoby zmarłej, jeżeli nie zostało przekazane podczas jej odbioru. Ubranie można również zakupić na miejscu w każdym z naszych biur. 
Jeżeli planujecie Państwo pogrzeb katolicki z mszą św. odprawioną w kościele na cmentarzu (poza parafią osoby zmarłej), potrzebna będzie zgoda. Dokument taki wystawia kancelaria parafialna kościoła do którego należała osoba zmarła. W kancelarii kościoła trzeba okazać akt zgonu.

 Jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o telefon, pomożemy na każdym etapie tej trudnej sytuacji. (tel. 24h 22 435 73 26)

ZADZWOŃ

Więcej informacji na stronie: jakubisiak.eu